เร่งให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยข้อมูลเชิงลึกระดับจุลภาคในขอบเขตที่ 3 ที่ครอบคลุม

เราเสริมศักยภาพผู้นำระดับโลกด้วยห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาการระบุรอยเท้าที่แม่นยำ รายงานที่โปร่งใส และกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
AITrack: การวางแผนความยั่งยืนขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ระบุ จัดลำดับความสำคัญ ขับเคลื่อน

ระบุ:

ไม่ใช่แค่เพียงวัด แต่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน AITrack เติมเต็มช่องว่างระหว่างการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และการรายงานขององค์กร มีการติดตามและระบุกิจกรรมนับแสนรายการ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง เมื่อพูดถึงการประเมินห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเชิงลึกของเราไม่มีที่ใดเทียบได้ในวงอุตสาหกรรม

จัดลำดับความสำคัญ:

ระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ เนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ มากกว่า 2,000 ประเด็นของ AITrack ซึ่งรวมถึง สภาพภูมิอากาศ น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบูรณาการการวิเคราะห์ทางการเงิน ช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามง่าย ๆ แต่สำคัญได้: ฉันควรนำเงินไปลงทุนกับอะไรดี AITrack ตอบคำถามนี้และคำถามอื่น ๆ อีกมากมายโดยใช้กรอบการทำงานที่ซับซ้อน เช่น กราฟเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้ายแบบไดนามิก ผลลัพธ์คืออะไร คุณมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทุนในโครงการริเริ่มที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ขับเคลื่อน

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างปลอดภัยและในวงกว้าง แพลตฟอร์มและการวิเคราะห์เชิงลึกของเราช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายพันรายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ AITrack ช่วยให้ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ สามารถทำงานเป็นทีมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้เร็วขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใช้ AITrack
ผลิตภัณฑ์ของเรา
แพลตฟอร์มระดับพรีเมียม ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เกี่ยวกับ AITrack
เรื่องราวของเรา
นวัตกรรมที่แท้จริงเพื่อความก้าวหน้าที่ประสบผลสำเร็จ
อ่านเรื่องราวของเรา
ความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา

ให้บริการผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ลูกค้าของเราคือองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในโลก เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1 ล้านล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน จึงต้องมีการวิเคราะห์ที่ก้าวหน้ามากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
อาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ใช้บริการ: บริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกที่มีห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรและโรงงานนับหมื่นแห่ง (Fortune 500)
ปัญหา: รอยเท้าที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าจะกำหนดเส้นทางสู่เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทาน การเงินที่ไม่รวมเข้ากับการวิเคราะห์รอยเท้าเพื่อรายงานความเสี่ยงทางการเงินแก่นักลงทุนอย่างเหมาะสม กรอบการทำงานด้านป่าไม้ ที่ดิน และเกษตรกรรม (FLAG) จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของรอยเท้า เพื่อปรับปรุงการรายงานให้ประสิทธิภาพ
โซลูชันของเรา: การใช้งาน AITrack ทั่วโลกในกว่า 140 ประเทศ รวมถึงโมดูลสำหรับรอยเท้า การประเมิน TCFD สำหรับความเสี่ยงทางกายภาพและทางการเงิน การกำหนดเป้าหมาย และกรอบการทำงานใหม่ด้านป่าไม้ ที่ดิน และเกษตรกรรม (FLAG) และการรายงาน ขณะนี้ AITrack ให้มุมมองรอบทิศทางแก่ลูกค้า ตั้งแต่มุมมองแบบภาพรวมของนักลงทุนไปจนถึงการวิเคราะห์จากภาพเล็กไปภาพใหญ่สำหรับอาคารสถานที่นับหมื่นแห่ง การระบุผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่ำ และการเน้นโอกาสในการบรรเทาผลกระทบที่สำคัญ AITrack วัดผลกระทบของคาร์บอนและน้ำในระดับโรงงานเพื่อระบุโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าเป็นเวลามากกว่า 7 ปีและต่อ ๆ ไป
จุดเด่น: ผู้ใช้หลายร้อยรายที่มีโปรไฟล์และความต้องการที่แตกต่างกันมาก ทุกคนต่างใช้ AITrack เป็นแหล่งข้อมูลที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ: รวมถึงการรายงานนักลงทุน การระบุโครงการริเริ่มในการบรรเทาผลกระทบที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย การสร้างแบบจำลอง FLAG และการบริหารจัดการอาคารสถานที่
การค้าปลีกและเทคโนโลยี
ผู้ใช้บริการ: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง (Fortune 500)
ปัญหา: ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและความโปร่งใสไม่เพียงพอที่จะระบุฮอตสปอตและโอกาสในการทำงานร่วมกันในห่วงโซ่อุปทานสำหรับศูนย์ข้อมูล
โซลูชันของเรา: โอดูล AITrack สำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินรอยเท้า รวมถึงการเจาะลึกที่ระดับส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์โดยละเอียด เช่นเดียวกับประเภทผลิตภัณฑ์การก่อสร้างและอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าเป็นเวลามากกว่า 2 ปีและต่อ ๆ ไป
จุดเด่น: AITrack ช่วยให้บริษัทระบุโอกาสและดำเนินการเพื่อลดรอยเท้าในขอบเขตที่ 3 ลงอย่างมาก ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายในภาคส่วนนี้เนื่องจากความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานและซัพพลายเออร์ไม่เต็มใจที่จะแชร์ข้อมูล ซึ่งบรรลุผลสำเร็จในวงกว้างทั่วองค์ประกอบทางเทคโนโลยีหลายร้อยรายการ โดยใช้ความสามารถในการปรับขนาดอันเป็นเอกลักษณ์ของ AITrack

เครื่องแต่งกาย

ผู้ใช้บริการ: บริษัทผลิตเสื้อผ้าชั้นนำระดับโลก (Fortune 500)
ปัญหา: รอยเท้าที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าจะกำหนดเส้นทางสู่เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการระบุกลยุทธ์ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่คุ้มทุน กรอบการทำงานด้านป่าไม้ ที่ดิน และเกษตรกรรม (FLAG) จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของรอยเท้า เพื่อปรับปรุงการรายงานให้ประสิทธิภาพ
โซลูชันของเรา: การวิเคราะห์ระดับสากลกว่า 70 ประเทศทั่วโลก รวมถึงโมดูลสำหรับรอยเท้า การกำหนดเป้าหมาย การประเมิน FLAG การปรับการจัดสรรสินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบเมื่อเวลาผ่านไป และกราฟเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้ายสำหรับโครงการหลายร้อยโครงการ ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าเป็นเวลามากกว่า 3 ปีและต่อ ๆ ไป
จุดเด่น: พัฒนาแบบจำลองการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบในระดับการแสดงรายการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 3,000 รายการ แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเกือบทั้งหมดทุกปี AITrack ช่วยให้ผู้ใช้บริการของเราระบุว่ากระบวนการใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตและโรงงานใด รวบรวมข้อมูลซัพพลายเออร์เข้ากับแบบจำลองการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลการระบุรอยเท้า การคาดการณ์ผลกระทบ และกราฟเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้ายแบบไดนามิกได้อย่างราบรื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์เชิงรุก

สินค้าที่หลากหลาย

ผู้ใช้บริการ: ผู้ผลิตสินค้าหลากหลายระดับโลก (Fortune 500)
ปัญหา: วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาที่คาดไม่ถึงเพียงปัญหาเดียวและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญ
โซลูชันของเรา: โมดูลรอยเท้าของ AITrack โมดูลสาระสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการเงิน โมดูลกลยุทธ์ ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าเป็นเวลา 6 ปีและต่อ ๆ ไป
จุดเด่น: ระบุประเด็นที่มีสาระสำคัญมากที่สุด โดยระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางการเงิน ประเทศต่อประเทศ ธุรกิจต่อธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ โครงการริเริ่มที่ระบุเพิ่มเติมซึ่งเพิ่มเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ทางการเงินหลายประการในระดับสูงสุด ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดเดียว เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอน ขจัดโครงการริเริ่มที่ก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าผลดี: เช่น ปัญหาที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน แต่นำไปสู่ผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ ที่ใหญ่กว่า ซึ่งทำให้สารประกอบและน้ำเป็นพิษ

ไอทีและฮาร์ดแวร์

ผู้ใช้บริการ: บริษัทผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก (Fortune 500)
ปัญหา: ไม่มีความสามารถในการแชร์ข้อมูลรอยเท้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นปัญหาและน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ผลกระทบด้านลบต่อการขายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากข้อมูลรอยเท้ากลายเป็นส่วนที่จำเป็นของขั้นตอนการขาย
โซลูชันของเรา: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ระดับจุลภาคของ AITrack และความสามารถของระบบส่วนหลังเพื่อพัฒนาพอร์ทัลผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สำหรับการรายงานลูกค้า ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าเป็นเวลา 5 ปีและต่อ ๆ ไป
จุดเด่น: โมดูลของระบบส่วนหน้าช่วยให้ทีมฝ่ายขายสามารถสร้างรอยเท้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะซื้อได้ นำไปสู่การปรับปรุงยอดขายโดยตรงเนื่องจากข้อมูลสภาพภูมิอากาศกลายเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อ

เกษตรกรรม

ผู้ใช้บริการ: ผู้ให้บริการทางการเกษตรชั้นนำระดับโลก (Fortune 500)
ปัญหา: ปัญหาการระบุรอยเท้าและการรายงานเกี่ยวกับการคำนวณทุกอย่างโดยใช้สเปรดชีต ซึ่งเป็นอุปสรรคในการผ่านการตรวจสอบบัญชีประจำปี
โซลูชันของเรา: AITrack ได้โซลูชันผสานรวมโมดูลการระบุรอยเท้าและการรายงานเพื่อปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล การคำนวณรอยเท้า และกระบวนการตรวจสอบ ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของลูกค้าเป็นเวลา 5 ปีและต่อ ๆ ไป
จุดเด่น: AITrack ลดเวลาในการทำ CDP และแผนการรายงานอื่น ๆ ลงสองในสามเท่า และกำจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยการรวมข้อมูลรอยเท้าไว้ในรูปแบบ CDP ที่ถูกต้องโดยตรง จัดให้มีการให้คะแนนสองรอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการจะเข้าใจผลกระทบจากตัวเลือกการรายงานแบบต่าง ๆ ที่มีต่อการให้คะแนนได้อย่างถ่องแท้ และได้รับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้
ค้นหาว่า AITrack สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างไร

ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มนี้หรือโทรศัพท์ (978) 605-1015

"*" หมายถึงช่องที่ต้องกรอก

ชื่อ*
chevron-down